سنگ تراونيكس

سنگ ساختماني تراونيكس چيست ؟ اين سنگ داراي چه آناليزي ميباشد ؟ سنگ تراونيكس چرمي در كدام قسمت ساختمان استفاده ميشود ؟ سنگ تراونيكس از جمله سنگهاي آهكي مي باشد و جز سنگهاي رسوبي نسبتا دگرگون شده  است يعني مخلوطي از سنگ تراورتن و مرمر مي باشد.

 

سنگ تراونيكس در رنگهاي مختلف : زرد – قرمز - سفيد  شكلاتي است. سنگ ساختمان تراونيكس يك سنگ آهكي سيماني شده متخلخل و حاصل عملكرد چشمه هاي معدني و داراي منشا شيميايي  و گاهي بيوشيميايي مي باشد. دربازار فروش وتجارت وحرفه معدنكاري به دو گروه سنگ تراورتن و سنگ مرمر ( آراگونيت ، اونيكس يا تراونيكس كربناته ) معروف است.

 

سنگ ساختماني تراونيكس هر دو نوع سنگ استخراجي ازمعادن ازنظررنگ متنوع وبه رنگ هاي سبز روشن وتيره دودي وخاكستري روشن و تيره سفيد وسفيد خاكي قرمز روشن و تيره ليمويي كم رنگ و پررنگ چوبي قهوه اي شكلاتي گردويي الوان الوان نواري الوان وبژدرهم ديده مي شود. اين رنگ ها مي تواند مواج يا بدون موج ، ساده و نقش دار و داراي تناوب باشد.


سنگ تراونيكس با توجه به مطالعات پتروگرافي بافت سنگ تراونيكس بطور كامل ازكانيهاي كربناته تشكيل شده وكانيهاي اصلي سنگ ساختماني تراونيكس شامل كلسيت ، آراگونيت وكربنات آهن مي باشد.

سنگ تراونيكسادامه مطلب
نوشته شده توسط s.t | ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۸:۴۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |سنگ ساختماني

سنگ تراورتن چرمي

سنگ ساختماني تراورتن چرمي از ته نشين شدن موادمعدني بر اثر جريان آب داغ يا آب سرد در غارها ايجاد شده است . كه شامل استالا كتيت و استالا گميت مي باشد. تراورتن سنگي كلسيم دار مي باشد كه ازنظر رنگ ازسفيد تا خاكستري ، نقره اي ، زرد ، قرمز، قهوه اي تيره موجود مي باشد. سنگ تراورتن چرمي از رنگ هاي مورد توجه خريداران است. سطح سنگ ساختمان تراورتن چرمي مناسب آنتيك نمودن مي باشد. در عين حال در شرايط آب و هوائي گرم مي توان جهت مصارف خارجي نيز از آن استفاده نمود.

 

سنگ ساختماني تراورتن چرمي مياندو آب داراي مقاومت سطحي قابل قبول و استحكام مثال زدني در بين سنگ تراورتن چرمي ميباشد نكته قابل توجه در خصوص اين سنگ گمناني آن ميباشد و به همين دليل افرادي به سراغ اين سنگ تراورتن چرمي ميروند كه داراي شرايطي چون حرفه اي بودن در ساخت ، داشتن چشمان تيز بين و مديران هزينه هستند .

 

سنگ ساختمان تراورتن چرمي به دليل عدم پوشش خلل و فرج در سنگ هاي سنگ تراورتن چرمي ( آن هم به علت نوع صاب اين نوع سنگها ) اين حفره ها به مانند عايق صوتي حمل كرده و مانع ار انعكاس مستقيم صوت به ويژه در راهروها و راه پله هاي ساختمانهاي بلند ميشود.

 

سنگ تراورتن چرمي همچنين وجود حفره در سنگ تراورتن چرمي باعث مي‌شود در هنگام نصب سنگ، ملات سيماني داخل اين حفرات نفوذ كرده و از سقوط سنگ ساختماني  جلوگيري كند. سنگ تراورتن چرمي در نماهاي بيروني و داخلي قابل استفاده ميباشد و به دليل زيبايي طبيعي كه اين نوع صاب دارد هر روز جلوه اي تازه براي مصرف كنندگان و خريداران محترم اين نوع سنگ ساختمان تراورتن چرمي به ارمغان مي آورد .

 

شايان ذكر ميباشد همه سنگ ساختماني تراورتن چرمي به ويژه سنگهاي چرمي (حتي نوع مياندوآب آن) براي كف ساختمان به هيچ وجه توصيه نميشود و به همه خريدارن و مصرف كنندگان محترم سفارش اكيد ميشود از استفاده اين سنگ در كف سالنها و ساختمانهاي خود پرهيز نمايند. 

سنگ تراورتن چرميادامه مطلب
نوشته شده توسط s.t | ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۸:۱۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |سنگ ساختماني

سنگ مرمريت

سنگ ساختماني مرمريت دگرگون شده است كه با تبلور مجدد سنگ آهك به وجود مي آيد، بدين گونه كه به مرور زمان و تحت فشار و حرارت، بافت و ساخت سنگ آهك دگرگون شده، مجددا تبلور يافته و يك كلسيت بزرگ، زبر و رگه دار را به وجود مي آورد. كاني اصلي تشكيل دهنده اغلب سنگ مرمريتها، كلسيت بوده و نيز داراي كاني هاي ديگري مانند كوارتز، گرافيت، هماتيت، ليمونيت، پريت و ... است. مواد معدني بدست آمده از ناخالصي ها، به سنگ مرمريترنگ هاي متنوعي مي بخشند. سنگ ساختمان مرمريت خالص داراي رنگ سفيد و درخشاني است. رنگ خاكستري روشن تا سياه، توسط مواد كربن دار به وجود مي آيد. رنگ هاي سبز معمولا توسط كلريت يا سيليكاتهاي ديگر توليد مي شوند.

 

سنگ مرمريترنگ صورتي و قرمز به علت وجود ذرات بسيار ريز پراكنده هموتيت يا كربنات منگنز و رنگ زرد و كرم بر اثر وجود ليمونيت است. سنگ مرمريت به خاطر زيبايي، استحكام و مقاومت در برابر آتش و فرسايش، سنگي با ارزش به شمار مي رود. ايرانيان و يونانيان باستان در بناها و مجسمه هاي خود از اين سنگ ساختماني استفاده هاي فراواني مي بردند.

 

هنرمند ايتاليايي ميكل آنژ، سنگ مرمريتايتاليا (كارارا) را در مجسمه هاي فراواني به كار برد. در مقايسه با تراورتن، سنگ مرمريت به دليل برخورداري از سختي بيشتر و تخلخل كمتر براي استفاده در كف و پله كاربرد بيشتري دارد. سنگ ساختمان ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺴﺖ و رﺳﻮب ﮔﺬاري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ آﻫﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از. ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻻﻳﻪ رﺳﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي رﺳﻮﺑﻲ آﻫﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﺒﺰ، زرد، ﻟﻴﻤﻮﺋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮب آن از ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ سنگ ساختماني ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرس، ﺧﺮاﺳﺎن و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮده اي و ﻳﺎ داراي ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج، ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪوزر، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﻚ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ازاد و ﺣﻔﺮ ﺳﻮراﺧﻬﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺗﻮﺳﻂ راﺳﻞ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪود 4 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد ﻛﺎر، ﺳﻴﻢ ﺑﺮش در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ راه اﻧﺪازي دﺳﺘﮕﺎه، ﺳﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آﻣﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮش سنگ ساختماني مرمريت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺣﻴﻦ ﺑﺮش، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮدر 470، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن و ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺑﺎرﮔﻴﺮيﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮕﺒﺮي ﺣﻤﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

سنگ مرمريتادامه مطلب
نوشته شده توسط s.t | ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۷:۵۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |سنگ ساختماني
سنگ ساختماني تراورتن نوعي سنگ آهك متخلخل است كه در دسته سنگ ‌هاي زينتي قرار مي‌گيرد. سنگ تراورتن از رسوبات آب‌هاي معدني به جا مانده در غارها يا چشمه‌هاي اب گرم يا از رسوب كف درياها و رودخانه‌ ها به وجود مي‌ايد كه به صورت پهنه ‌هاي نسبتاً گسترده ديده مي‌شوند. سنگ تراورتن تا چند سال پيش يكي از كم مصرف‌ ترين سنگ ‌ساختمان به حساب مي‌امد. متخلخل بودن سنگ تراورتن براي معماران نوعي عيب به حساب مي‌امد. اما با عوض شدن ديدگاه معماران و طراحان كل دنيا، توجه خاصي به سنگ تراورتن جلب شده است.
 
سنگ ساختماني تراورتن سنگ خوش طينت به مدت بيست سال در امر توليد، فراوري و تامين نيازهاي سنگي پروژه هاي ساختماني كشور در حال فعاليت مي باشد.
 
زيبايي سنگ تراورتن همان طور كه گفته شد، سنگ تراورتن در دسته سنگ‌ هاي تزئيني قرار مي‌گيرند. طيف رنگ‌ها در سنگ تراورتن گستره وسيعي را در بر مي‌گيرد. از رنگ ‌هاي روشن تا تيره و رنگ ‌هاي متنوع بسيار گرم و شاد و انواع اقسام نقش‌ هاي مختلف در بين انواع سنگ تراورتن ديده مي‌شود. سنگ ساختماني تراورتن به شكل لايه لايه در طبيعت وجود دارد و از هر دو طرف قابل برش است. اين زيبايي‌ ها وسادگي كار كردن با سنگ تراورتن آن را به يك سنگ تراورتن خاص و بي نظير تبديل كرده است. اگر سنگ تراورتن به صورت موازي بريده شود، تصوير لايه‌هاي مختلف روي ان به شكل ابر و باد تشكيل مي‌شوند. به اصطلاح به اين لايه‌ها، بي موج يا بي راه گفته مي‌شود.
 
سنگ ساختمان تراورتن چنانچه صفحه برش عمود باشد، به آن موج دار يا به راه مي‌گويند. در اين حالت تصوير صفحه ‌هاي تشكيل دهنده بر صفحه برش خورده تصوير خطوط موازي است. سنگ تراورتن در حالت بي موج محكم تر خواهد بود. محل بين صفحه در سنگ موج دار كه همان خطوط روي سنگ تراورتن است، نقطه ضعف اين نوع سنگ ساختماني تراورتن به حساب مي‌ايد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط s.t | ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۷:۳۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |سنگ ساختماني

سنگ ساختماني سنگ ساختمان خريد سنگ ساختماني فروش سنگ ساختماني قيمت سنگ ساختماني انواع سنگ ساختماني سنگ ساختماني مناسب سنگ ساختماني تهران سنگ ساختماني مرمريت سنگ ساختماني تراورتن سنگ ساختماني تراورتن چرمي سنگ ساختماني تراونيكس خريد اينترنتي سنگ ساختماني خريد آنلاين سنگ ساختماني سنگ ساختمان سنگ ساختماني چيست


fa.wikipedia.org

librarything.com

goodreads.com
ادامه مطلب
نوشته شده توسط s.t | ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۷:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |سنگ ساختماني

سنگ ساختماني تزئيني، سنگي است طبيعي كه در اندازه مشخص انتخاب، تراش و يا برش خورده باشد. به معناي وسيع كلمه، اصطلاح سنگ ساختماني تزئيني شامل سنگها در هر شكل مي‌باشند كه به طور مستقيم و پس از برش، سائيده شدن و صيقل كاري در نماهاي داخلي و خارجي ساختمان ها به  كار مي‌روند.

 

سنگ ساختماني تزئيني از نظر سنگ شناسي به يكي از گروههاي سنگ آذرين، دگرگوني و يا رسوبي اختصاص دارند و شامل انواع مرمر، مرمرميت، چيني، كنگلومرا، تراورتن، ماسه سنگ، گرانيت، ديوريت، سينيت، گابرو و بعضي موارد كم اهميت تر مي‌باشند.

 

ويژگيهاي فيزيكي سنگ ساختماني ‌هاي تزئيني

انواع سنگ ساختماني تزئيني بر حسب خصوصيات فيزيكي خود شناخته مي‌شوند. اين خصوصيات عمدتاً عبارتند از:

 

سختي سنگ ساختماني

دامنه سختي سنگ ساختماني تزئيني بسيار زياد است. اين دامنه از پائين ترين درجه سختي(تالك) گرفته تا به بالاترين درجه سختي(سنگ ساختماني گرانيت كه حتي از فولاد نيز سخت تر است) مي‌رسد. ميزان سختي در قيمت تمام شده سنگ ساختماني موثر است.عموماً‌هر چه سنگ ساختماني سخت تر باشد، استخراج، برش و صيقل كاري قطعات آن ،زمان و هزينه بيشتري را در بر خواهد داشت.

 

رنگ سنگ ساختماني

رنگها هر كدام زيبايي و جلوه‌اي خاص به اشياء مي‌دهند و مسلماً بشر در انتخاب خود، علاوه بر استحكام، خاصيت و سهولت كاربرد، به ظاهر امر نيز توجه خاص مبذول مي‌دارد. سنگ ساختماني به جهت رنگ نماي بيرون آنها، به زيبايي شهر مي‌افزايند. در اين خصوص معمولاً رنگهاي روشن بر رنگهاي تيره و كدر برتري دارند. ناگفته نماند كه رنگ نماي بيرون ساختمانها كه ناشي از نوع مصالح بكار گرفته شده ( سنگ ساختماني و يا غيرسنگ ) مي‌باشد، خود تحت تأثير عوامل جوي قرار دارد. آب باران مي‌تواند كانيهاي موجود سنگ نما را تحت تأثير شيميايي قرار داده و رنگ آن را تغيير دهد.

 

ميزان تخلخل سنگ ساختماني

تخلخل در اثر نفوذ آب باران به داخل حفره‌هاي سنگ ساختماني (اين حفره‌ها خود غالباً تحت اثر شيميايي محلولهاي طبيعي  بر روي بعضي از كانيهاي موجود در سنگ ساختماني به وجود مي‌آيند) و انجماد آن بيشتر مي‌شود. در هواي صفر درجه زمستان، آبي كه به داخل خلل و فرج سنگ (و يا بعضاً به پشت سنگ نما) نفوذ مي‌نمايد، منجمد شده و موجب مي‌گردد كه در سنگ ساختماني تركهاي عمده‌اي ايجاد گردد. اين تركها به مرور زيادتر شده تا اينكه موجب افتادن تمام و يا قطعه‌اي از سنگ نما مي‌گردد.

 

مقاومت سنگ ساختماني

مقاومت سنگ ساختماني ، تحت تأثير عوامل مختلفي از قبيل هوازدگي، سرما، گرما و آتش سوزي، دائماً تغيير  مي‌يابد. همچنين عوامل مربوط به هوازدگي بعضاً شيميايي مي‌باشند. اين عوامل مي‌توانند گازهايي نظير SO2 ،O2  و  CO2باشند. در شهرها كه حضور چنين گازهايي به وفور در هوا وجود دارند.سنگهاي نماي سنگ ساختماني بيشتر تحت تأثير آنها مقاومت خود را از دست مي‌دهند. برخي عوامل هوازدگي (نظير انجماد و ذوب آب داخل حفره‌هاي سنگ، خاصيت رنگبري و اثر گرمايي نور خورشيد) به صورت فيزيكي سنگ ساختماني را تحت تأثير قرار مي‌دهند. لازم به توضيح مي‌باشد كه عوامل هوازدگي شيميايي و فيزيكي تواماً عمل مي‌كنند و غالباً سبب تغيير رنگ، شكسته شدن و جدا شدن سنگ ساختماني از بنا مي‌شوند. اضافه مي‌شود كه سنگهاي آهكي در مناطقي كه بارندگي زياد بوده و گازكربنيك موجود در فضا بيش از اندازه باشد، براي نماي خارجي سنگ ساختماني ها چندان مناسب نمي باشد(به ويژه انواع تراورتن‌ها).

 

اثر يخبندان بر سنگ ساختماني

تخريب بر اثر يخبندان در قسمت‌هايي از ساختمان نظير محل درپوش‌ها، سايه بان‌ها، كرسي بنا و كف پنجره‌ها بيشتر ديده مي‌شود. عموما سنگ آهك و دولوميت بيش از ماسه سنگ ساختماني در معرض تهاجم اثر يخبندان هستند. مرمر، شيت و گرانيت به علت تخلخل اندك تحت تاثير اثر يخبندان واقع نمي‌شوند.

 

پوسيدگي فلزات بر سنگ ساختماني

آب باراني كه از سطوح مس و آلياژهاي آن به سطح سنگ آهكي مي‌ريزد باعث ايجاد لكه‌هاي سبزرنگي مي‌شود. زنگ زدگي حاصل از مواد آهني و فولادي بسيار سخت و دشوار از روي سطوح متخلخل سنگ ساختماني ها پاك مي‌شوند. بيشترين آسيب ديدگي ناشي از انبساط زنگ زدن قطعات آهني و فولادي داخل سنگ كاري نما رخ مي‌دهد. به اين منظور كليه قطعات فلزي مورد استفاده در نصب سنگ نما بايد ضدزنگ باشند.

 

تاثير آتش بر سنگ ساختماني

آتش به ندرت موجب تخريب كلي در كارهاي سنگي شود. ولي سطح نماي گرانيت، مرمر و ماسه سنگ ساختماني ها ممكن است در اثر آتش سياه يا خرد شوند. سنگ‌هاي آهكي عموما تحت تاثير آتش قرار نمي‌گيرند، فقط سنگ‌هاي با رنگ روشن به علت اكسيد شدن آهن موجود در آنها براي هميشه صورتي رنگ مي‌شوند.ادامه مطلب
نوشته شده توسط s.t | ۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۰:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |سنگ ساختماني

سنگ ساختماني‌ به انواع مختلفي تقسيم مي‌شود. اما همه آنها بايد داراي خاصيت‌هاي ويژه اي باشند كه بتوان به عنوان سنگ ساختماني‌ از انها استفاده كرد.

 

سنگ‌هاي مورد استفاده در كارهاي سنگ ساختماني‌ بايد داراي مشخصات زير باشند:

۱بافت سنگ ساختماني‌ بايد ساختماني سالم داشته باشد، يعني بدون شيار، ترك و رگه‌هاي سست باشد (كرمو نباشد)

۲بدون هرگونه خلل و فرج باشد

۳پوسيدگي نداشته باشد

۴يكدست، يكنواخت و همگن باشد

۵سنگ ساختماني‌ نبايد آب زياد جذب كند، لذا نبايد:

الف- در آب متلاشي يا حل شود

ب- تمام يا قسمتي از آن بيش از ۸ درصد وزن خود آب بمكد

۶سنگ ساختماني نبايد آلوده به مواد طبيعي و مصنوعي باشد

۷سنگ ساختماني‌ بايد شرايط فيزيكي و شيميايي محيط را تحمل كند، لذا بايد:

الف- در برابر باد، يخبندان، تغييرات دما و در صورت وجود جريان آب در مقابل آن و كليه عوامل فرسايش مقاومت كند

ب- در برابر محيط‌هاي شيميايي اسيدي و قليايي و همچنين عمل آبكافت و اكسيداسيون مقاومت كند

۸مقاومت فشاري براي قطعات باربر نبايد كمتر از ۱۵۰ كيلوگرم بر سانتي متر مربع باشد

۹در مقابل سايش مقاوم باشد.

 

از ديگر مزايا و دسته بندي‌هاي سنگ ساختماني‌ به نكات زير مي‌توان اشاره كرد. سنگ ساختماني براساس وزن مخصوص و سنگيني شان به چند دسته مهم تقسيم مي‌شود. سنگين بودن يا سبك بودن وزن مخصوص سنگ ساختماني‌ تاثير زيادي در ميزان استفاده و نوع استفاده آنها دارد.

 

دسته اول سنگ ساختماني‌‌ هاي با بيش از 1.8 گرم بر سانتي متر مكعب هستند. سنگ ساختماني‌ با اين وزن مخصوص، سنگين و با چگالي بالا به حساب مي‌آيد.

 

دسته دوم سنگ ساختماني‌ با وزن مخصوص كوچك تر از 1.8 گرم است. اين نوع سنگ ساختماني‌ را نيز سنگ سبك مي‌نامند.

وزن مخصوص سنگ ساختماني‌ در بعضي از كاربردها كه قرار است در ساختمان استفاده شود، هزينه حمل و نقل و هزينه‌هاي مشابه تاثير دارد.

 

مقاومت فشاري سنگ ساختماني‌

سنگ ساختماني‌ كه فشاري بين 500 تا 1000 مگا پاسكال را تحمل مي‌كنند، سنگ‌هاي سنگين مي‌نامند. و سنگ‌هايي كه مقاومت فشاري آنها بين 4 تا 200 مگا پاسكال است  نيز سبك مي‌نامند.

 

مشكلات سنگ ساختماني‌

عامل اصلي فساد در سنگ ساختماني‌‌اثر نمك‌هاي محلول بر آنها مي‌باشد. آلودگي محيط، يخبندان و پوسيدگي در قطعات فلزي و وجود رگه‌هاي ضعيف و همچنين عمليات اجرايي ضعيف نيز موجب تخريب سنگ ساختماني‌‌مي‌شود .

 

اثر نمك‌ هاي محلول بر سنگ ساختماني‌‌

چنانچه رطوبتي كه به همراه خود نمك‌هاي محلول دارد از سطح سنگ ساختماني‌ تبخير شود مقداري نمك در سطح آن به صورت شوره و لايه‌اي هم در خلل و فرج سنگ ساختماني‌‌باقي مي‌گذارد. تداوم دور رطوبت-تبخير موجب افزايش حجم بلورها و پوسته شدن سطح سنگ ساختماني‌‌مي‌گردد. لذا سنگ ساختماني‌‌‌هايي كه متخلخل ترند در برابر نمك‌هاي محلول حساس ترند.

 

آلودگي محيط و سنگ ساختماني‌

سنگ ساختماني‌ ها داراي كاني كربنات كلسيم به خصوص در برابر محيط‌هاي اسيدي حساس هستند. اكسيد گوگرد در محيط مرطوب و اكسيژن موجود در هوا توليد اسيد سولفوريك مي‌كند كه بر سنگ ساختماني‌‌‌ هاي آهكي اثر مي‌گذارد و توليد سولفات كلسيم مي‌نمايد. سنگ‌هاي آهكي و ماسه سنگ‌هاي آهكي در اين مورد حساس ترند.

 

در مورد سنگ‌هاي آهكي، سولفات كلسيم حاصل شده در سطح، به وسيله آب شسته مي‌شوند. ولي در سطوحي كه قابل شستشو نيستند، سطح به وسيله دوده سياه مي‌شود و مبدل به پوسته‌هاي سخت و برآمدگي‌هايي مي‌شود كه گرد آهكي در اطراف آن وجود دارد. در انواع سنگ‌هاي آهكي منيزيم دار، ايجاد سولفات منيزيم روند فساد را تسريع مي‌كند.

 

در ماسه سنگ‌ها خلل و فرج  سنگ ساختماني‌ توسط گچ (سولفات كلسيم) پر مي‌شوند، پوسته‌هاي سخت ايجاد شده اغلب به علت تفاوت انبساط حرارتي فرو مي‌ريزند. ماسه سنگ‌هاي سيليسي گرچه مستقيما بر اثر تهاجم اسيدهاي موجود در هوا آسيب نمي‌بينند ولي سنگ گچ توليد شده توسط سنگ آهك موجب خرابي در آنها مي‌شود كه به علت تبخير حاصل از تبلور در سطح آنها به وجود مي‌آيد.

 

سنگ ساختماني‌ مرمر كه اساسا كربنات كلسيم است مورد هجوم اسيدهاي موجود در هوا قرار مي‌گيرد و سطح صيقلي آن در مرور زمان زبر مي‌شود. ولي به علت بافت متراكم و چگال آن كمتر تحت تاثير عمل تبلور قرار مي‌گيرد.ادامه مطلب
نوشته شده توسط s.t | ۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۰:۰۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |سنگ ساختماني

سنگ ساختماني انواع و اقسام مختلفي دارد. يكي از گسترده ترين انواع سنگ ساختماني‌ را نيز گرانيت تشكيل مي‌دهد. گرانيت به چندين نوع مختلف است و پر كاربردترين جنس سنگ ساختماني است. اكثر انواع سنگ ساختماني گرانيت، به صورت سخت هستند و يكي از بادوام ترين مصالح ساختمان به حساب مي‌آيد. سنگ ساختماني‌ گرانيت در برابر نفوذ آب و ضربات وارد شده به ساختمان مقاومت خوبي ايجاد مي‌كند. سنگ ساختماني گرانيت حتي در مقابل ضربه‌هايي كه ممكن است در محيط‌هاي صنعتي به آن وارد مي‌شود، مقاوم به نظر مي‌رسد.

 

ظاهر سنگ ساختماني گرانيت نشاندهنده نوع كاري است كه روي آن انجام شده است.‌ سنگ ساختماني گرانيت چكشي، كلنگي، تيشه اي و صيقلي جزو انواع معروف و پر كاربرد گرانيت است. بهترين نماي سنگ ساختماني گرانيت، حالت صيقلي آن است كه در بيشتر ساختمان‌ها ديده مي‌شود. به دليل وجود رنگ آميزي زيبايي كه در سنگ ساختماني گرانيت وجود دارد، انعكاس رنگ و كريستال‌هاي موجود در آن، بهتر ديده مي‌شود.

 

سطح سنگ ساختماني‌ گرانيت بر اثر حرارت و تفاوت ضريب انبساط و انقباض بين اجزاي كريستالي آن، ممكن است به صورت سوخته نيز در بيايد. اين نوع سنگ ساختماني‌ گرانيت را با سنگ ساختماني گرانيت صيقلي تركيب مي‌كنند و زيبايي جالبي در ساختمان سازي ايجاد مي‌كنند. سنگ گرانيت صيقلي حالت براقي دارد و سنگ گرانيت سوخته حالت سياه رنگ و سوخته. بنابراين اين دو سنگ گرانيت، تضاد ايجاد مي‌كند. دو رنگ بودن اين دو نوع سنگ ساختماني‌، باعث رنگ آميزي فضا نيز خواهد شد. بلورهاي سنگ ساختماني گرانيت سوخته، براق تر ديده مي‌شوند. زيرا در يك بك گراند سياه رنگ قرار گرفته اند و حالت درخشندگي ستارگان را دارند.

 

رنگ‌هاي مختلفي از سنگ ساختماني گرانيت وجود دارد. در معادن ايران رنگ‌هاي مختلفي براي سنگ ساختماني گرانيت پيدا مي‌شود. رنگ‌هاي متنوعي كه در ساختمان‌ها ديده مي‌شود، بيشتر مربوط به سنگ ساختماني‌ گرانيت است براي استخراج، برشكاري و صيقل كاري گرانيت، هزينه زيادي صرف مي‌شود و همين مسئله باعث شده است كه گرانيت يكي از گران ترين انواع سنگ ساختماني باشد. به همين دليل بيشترين كاربردي كه براي سنگ ساختماني گرانيت قائل مي‌شوند، نماي بيروني ساختمان‌ها است. سنگ ساختماني گرانيت را براي كف سازي و ساخت و ايجاد پياده رو نيز استفاده مي‌كنند. استفاده از رنگ‌هاي مختلف سنگ ساختماني گرانيت در كنار يكديگر، باعث ايجاد جذابيت و شفافيت خواهد شد.

 

ماسه سنگ‌ ها

نوع ديگري از سنگ ساختماني كه آن نيز انواع مختلفي دارد، ماسه سنگ است. ماسه سنگ‌ها در حقيقت در ابتدا سنگ ساختماني‌ نبوده اند. ماسه سنگ‌ها با كمك كربنات كليسيم، سيليس، اكسيد آهن و دولوميت به همديگر مي‌چسند و انواع ماسه سنگ ساختماني‌ را توليد مي‌كنند. نام انواع ماسه سنگ نيز از همين روش مي‌آيد.

 

به نشست‌هاي ماسه اي كه به يكديگر با كمك كربنات كلسيم، سيليس، اكسيد آهن و دولوميت چسبيده اند، ماسه سنگ آهكي، سيليسي، اكسيد آهن و دولوميتي مي گويند. بر اساس طبيعت ماسه رسوبي اوليه، ماسه سنگ ساختماني ها ممكن است داراي بافت نرم يا خشن باشند . از نظر رنگ بر اساس ماده چسبنده طيفي از رنگ‌هاي سفيد، نخودي، خاكستري، قهوه اي و قرمز را در بر مي گيرند. سنگهاي ماسه اي معمولا در برابر يخ بندان مقاومند. سطح نهايي آنها به صورت چكشي، كلنگي و تيشه اي قابل مصرف است و براي نصب آنها از ابزار غير آهني استفاده مي شود.

 

ديوريت: كاربرد سنگ ديوريت براي ساخت نماي سنگ ساختماني ، سنگ پله وكف و همچنين در ساخت جاده مي‌باشد. رنگ سنگ ديوريت خاكستري، خاكستري تيره و در برخي از اوقات خاكستري مايل به سبز ميباشد.

 

گابرو: گابرو به علت استحكام ومقاومتي كه در برابر هوازدگي دارد براي سنگ ساختماني نما، كف، پل وتونل مناسب است. رنگ سنگ گابرو خاكستري مايل به سبز، سبز و در برخي از مواقع نيز سياه است.

 

مرمر: سنگ مرمر نوعي سنگ آهك دگرگون شده است كه رنگ بندي بسيار متنوع دارد. مقاومت سنگ مرمر در برابر گازها، هوازدگي وبارانهاي اسيدي بسيار كم است. به همين دليل سنگ مرمر بيشتر در نماي داخلي سنگ ساختماني ها استفاده مي‌شود.

 

كوارتزيت: سنگ كوارتزيت در واقع ماسه سنگي دگرگون شده است كه سيمان سيليسي دارد.مصارف كوارتزيت در بخشهاي خارج وداخل ساختمان، پل‌ها وتونل‌ها است.ادامه مطلب
نوشته شده توسط s.t | ۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۹:۰۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |سنگ ساختماني

بزرگ ترین مرجع قالب وبلاگ طراحی سایت سیستم مدیریت آگهی